หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

  • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
  • 50 หมู 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
  • 044 666356
  • 6310903@dla.go.th

แผนที่