หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไหมเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 3 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านยาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)