หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ประกาศก.อบต.จ.บุรีรัมย์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561