หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

ป้ายกำกับ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย โดย สแกนบาร์โค้ด หรือคิวอาร์โค้ดตามหนังสือแจ้งการชำระภาษี