หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบัญชา พาภักดี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์085 7672124

อีเมล