หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081 3212711

อีเมล