หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์


“บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายกฤตเมต เสาไธสง

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน 087 9621904

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0879621904

อีเมล