หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทินกร กัณหา

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน 061 2943404

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์061 2943404

อีเมล