หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางรัศมี เชาระกำ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0862256464

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา ตระกูลแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายโกเมนทร์ แสงกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนวินท์ เลไธสง

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน