หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายองอาจ หวัดวาปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสุภาพ กุงไธสง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอภิสิทธิ์ ฉายศรี

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางวิภาวรรณ โคดสุวัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างไฟฟ้า