หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง:-

Personnel

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

    นางสาวสุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

    หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

    081 3212711